HZG Breda ICT-Ladder

Beste huisarts / praktijkmanager,

Als u op deze pagina inlogt met uw mailadres en het u toegezonden wachtwoord, kunt u de vragen van de ICT-ladder invullen.


FAQ


Wat is de ICT-Ladder?

De ‘ICT-ladder’ beschrijft en visualiseert hoe de ICT in de huisartspraktijk op een hoger plan gebracht kan worden. In een getrapt model wordt er structuur gebracht in de ontwikkeling en groei naar een volwassen ICT omgeving. Hiermee wordt een basis gelegd voor een integraal, veilig en betrouwbaar digitaal netwerk dat de medische zorgverleners met elkaar verbindt en bovendien de patiënt toegang geeft tot persoonlijke medische informatie.

Wat voor vragen kan ik verwachten?

De ICT-ladder focust op digitalisering en hardware in uw praktijk. De praktijk-ladder gaat in op organisatorische en personele vragen.

Deze brede uitvraag inventariseert tevens of de randvoorwaarden, in de praktijk, aanwezig zijn om te komen tot toekomstbestendigheid waarbij digitalisering/e-health een grote rol spelen. Wat doen jullie met mijn gegevens?

Waarom moet ik de ladder invullen?

De HZG Breda praktijken hebben aangegeven behoefte te hebben aan ondersteuning op diverse vlakken. Door goed uit te vragen waar precies die behoefte ligt, kunnen wij heel gericht een aanbod ontwikkelen dat aansluit op uw behoefte.

Hoe lang ben ik ermee bezig?

Het beantwoorden van alle vragen kost naar verwachting 2 tot 4 uur. Wij adviseren u om de vragen in duo’s (bijvoorbeeld huisarts en praktijkmanager) in te vullen.

Wat doen jullie met mijn gegevens?

Uw gegevens worden op een beveiligde server opgeslagen en door HZG Breda gebruikt om een ondersteuningsaanbod te ontwikkelen. Verder worden de gegevens van de tussentijdse en eindmetingen geaggregeerd benut om de voortgang en de resultaten te bewaken.

Moet ik alle vragen ineens invullen?

Nee. U kunt in etappes de vragenlijsten invullen. Dit kan per procesonderdeel. De ingevulde gegevens worden dan opgeslagen, en de volgende keer kunt u weer verder gaan waar u gebleven bent.

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor alle vragen die u heeft kunt u zich richten tot de proprojectleider van HZG Breda of stellen via onze support pagina.